Hvem støtter os

Vores Medlemmer

Fair Statsborgerskab! er rigtig glad for den støtte vi får fra vores medlemmer. I januar 2022 havde vi omkring 330 betalende medlemmer i foreningen. Vil du være et medlem? Den tager kun få sekunder, tryk her.

Roskilde Fonden

Roskilde Festival logo

Hvert år uddeler Foreningen Roskilde Festival penge til initiativer, der er til gavn for børn og unge. I 2021 er Fair Statsborgerskab én af modtagere, og vi er meget ydmyge over donationen.

Foreningen Roskilde Festival skrev til os “Vores bestyrelse har netop besluttet at støtte Fair Statsborgerskab og jeres indsats for unge med en donation på 25.000 kr. Donationen gives i støtte til jeres indsats for og arbejde med unge, der er født og/eller opvokset i DK og oplever eksklusion og diskrimination ifm. politiseringen af indfødsretsområdet, samt jeres indsats for unge borgere i DK.”

Metro-Schrøder Fonden

Fair Statsborgerskab! har i 2021 også modtaget yderligere 25.000 kr fra Metro-Schrøder Fonden. De havde læst om vores forening og synes at vi arbejder for et godt formål. Fonden kan ikke søges, men støtter almennyttige formål.