Om foreningen

En forening bliver til

Vi har i 2020 stiftet en ny forening som målrettet vil arbejde for redelighed og retfærdighed inden for statsborgerskabsområdet.


Vores formål:

  • mere reelle og rimelige regler, herunder en rimelig sagsbehandlingstid for alle, der ønsker dansk statsborgerskab
  • at skabe et forum for berørte og fagligt interesserede
  • at koordinere, støtte og inspirere til frivillig, vejledende indsats, at etablere et samarbejde med relevante myndigheder, særlig med henblik på informationsudveksling omkring administrativ praksis og faldgruber
  • at bidrage oplysende og positivt til den offentlige debat på området
  • og sidst men ikke mindst øget retssikkerhed på området, med særlig fokus på internationale konventioner og menneskerettigheder.

Vær med og støt vores arbejde

Er du berørt af de urimelig hårde krav for at kunne opnå statsborgerskab, har du venner eller familie, der kæmper med det, eller ønsker du bare at støtte vores arbejde? 

Alle som vil være med til at forbedre vilkårene for ansøgere om dansk statsborgerskab ved deltagelse i den offentlige debat er velkomne.

Meld dig ind og støt foreningens arbejde.
Medlemskabet koster 120 kr. om året, 60 kr. for unge under 21 år.
Besøg “Støt os” her på hjemmesiden.