Høringssvar

December 2021

Udkast til ændring af bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier. Sagsnummer 2021-15960.

Læs vores høringssvar ved at trykke her.

September 2021

L 42 Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og ophævelse af lov om indfødsretsprøven af 2015.

Læs vores høringssvar ved at trykke her.
Læs UIMs kommenteret høringsoversigt ved at trykke her.