Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af mindst 3 og højst 7 medlemmer, og eventuelt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en forperson, næstforperson og kasserer efter generalforsamlingen.

Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen mødes digitalt næsten hvert måned, og er ansvarlige for foreningens drift. De styrer økonomien, sikrer at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser, og at vedtægterne overholdes.

Bestyrelsen også sikrer at medlemmerne er informeret om aktiviteterne i foreningen, og har indflydelse på foreningen. Det er forventet at alle bestyrelsesmedlemmer er involveret i mindste én arbejdsgruppe, og derfor arbejder aktivt i foreningen.

Bestyrelsen 2022

Bestyrelsen af Fair Statsborgerskab 2022 samlet
Bestyrelsen af Fair Statsborgerskab 2022
Stående fra venstre: Drew Fremlev Fisher, Kirsten Kock, Paolo Masulli, Kianoosh Khaksar
Siddende fra venstre: Farid Sahel, Miriam Thompson, Julian Johannes Umbhau Jensen

Bestyrelsen består af forpersonen Miriam Thompson, næstforpersonen Kirsten Kock, kasserer Paolo Masulli, og bestyrelsesmedlemmer Drew Fremlev Fisher, Farid Sahel, Julian Johannes Umbhau Jensen og Kianoosh Khaksar. Læs mere om vores bestyrelse.
Suppleanter for 2022 er: Aage Kramp og Thomas Borchert