Privatlivspolitik

Dataansvarlig

FAIR STATSBORGERSKAB! 
℅ Miriam Murphy Thompson 
Torpvej 40
5260 Odense S
info@fair-statsborgerskab.dk 
https://fair-statsborgerskab.dk
CVR nr.: 41088923

FAIR STATSBORGERSKAB! tager beskyttelsen af menneskerettigheder meget alvorligt, så det er naturligt, at persondata i foreningen skal beskyttes. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, hvor du kan finde information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til dig som privatperson. De personoplysninger, som FAIR STATSBORGERSKAB! registrerer om dig, er:

 • navn
 • medlemsnummer 
 • telefonnummer 
 • emailadresse 
 • betalings status ift. kontingent
 • evt. postnummer  
 • evt. fødselsår
 • evt. statsborgerskabs status (aktiv ansøger, naturaliseret, medfødt/støtter)

FAIR STATSBORGERSKAB! er dataansvarligt. Foreningens databehandlere er forperson, næstforperson og kasserer. Disse personer er valgt for et år ad gangen og sikrer, at behandling og beskyttelse af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Videregivelse af personoplysninger 

Som hovedregel deles persondata ikke med tredjepart. Vi videregiver ikke dine oplysninger med mindre, du har givet dit samtykke. Det er eksempelvis, hvis vores samarbejdspartnere modtager personoplysninger til behandling på vegne af FAIR STATSBORGERSKAB!, i så fald vil vi spørge om dit samtykke herom.

Behandling af personoplysninger

Ved behandling af personoplysninger forstås enhver aktivitet, som involverer brug af personoplysninger.

Personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke viderebehandles på en måde, der ikke er i overensstemmelse med disse formål.

Når du overdrager personoplysninger til foreningen via tilmelding til medlemskab, eventuelle nyhedsbreve eller arrangementer, vil vi behandle dem i fuld overensstemmelse med lovgivningens regler om behandling af personoplysninger.

Fair Statsborgerskab! indsamler og behandler dine personoplysninger i nødvendigt omfang, men altid med et bestemt formål. Personoplysninger, vi registrerer, tilhører enten medlemmer, samarbejdspartner, eller personer, der bidrager økonomisk eller på anden vis til foreningen.

Personoplysningerne bliver opbevaret således, at de ikke er tilgængelige eller delte med uberettigede personer.  De dataansvarlige med sikkert adgang til personlige oplysninger er bekendt med de gældende regler. De databehandler, vi anvender, lever op til kravene i persondataforordningen.

Behandlingsgrundlag

Fair Statsborgerskab! behandler dine personoplysninger på følgende grundlag 
(jf databeskyttelsesloven)

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendigt af hensyn til medlemskabsaftale)

Formål med indsamling af personoplysninger

Herunder kan du læse, i hvilke situationer vi typisk anmoder om dine personoplysninger, og hvilke typer personoplysninger vi indsamler.

 • Oprettelse af medlemskab eller eventuelt tilmelding til foreningens arrangementer.
  Her beder vi om dit navn og kontaktoplysninger (navn, telefon, mailadresse).
 • Personoplysninger ved generelle henvendelser og vejledning. 
  Hvis du kontakter os i forbindelse med vejledning eller generelle henvendelser, vil vi bede dig oplyse dit navn og evt. medlemsnummer.
 • Ved eventuelt udsendelse af et nyhedsbrev, anvendes dit navn og mailadresse efter tilmelding hertil.

Kontrol og opdatering af personoplysninger

Vi kontrollerer løbende, at de personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig er korrekte.

Du kan imidlertid hjælpe os med dette ved at meddele os eventuelle ændringer til dine personoplysninger, fx ændring af navn, telefonnummer og mailadresse. Du kan kontakte os via ovennævnte kontaktoplysninger. Databehandlerne kan søge i åbne kilder, hvis der konstateres fejl i registrerede personoplysninger.

Sletning af personoplysninger 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for os at have. Tidsperioden for opbevaring afhænger således af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring. 

 • Foreningen sletter ikke personoplysninger på aktive medlemmer. Formålet med dette er at sikre, at vi har overblik over medlemskabet.  
 • Ved udmeldelse af foreningen slettes medlemmers personoplysninger så snart vi kan i forhold til de gældende love og regler.
 • Personoplysninger på aktive medlemmer om kontingentbetaling opbevares i fem år, ligesom data om kontingentbetaling indgår i foreningens regnskaber i fem år. Disse slettefrister følger bogføringsloven.  
 • I tilfælde af, at der pågår en tvist med et medlem eller samarbejdspartner, opbevares alle relevante personoplysninger, indtil den pågældende tvist er endeligt afsluttet eller bilagt.

Dine rettigheder  

Du har en række rettigheder. Det er ret til indsigt, til berigtigelse, til sletning og til indsigelse jf. lovgivning om behandling af persondata. Hvis du fx. ønsker at gøre brug af disse rettigheder, bedes du kontakte formanden for FAIR STATSBORGERSKAB! via ovennævnte kontaktoplysninger.

Adgang til dine personoplysninger 

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har om dig, med hvilket formål vi behandler disse, og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger. Derudover har du ret til at få oplyst, hvilke aktører dine personoplysninger eventuelt videregives til. 

Ændring og sletning af dine oplysninger 

Du har ret til at få rettet dine oplysningerne, hvis de oplysninger, vi har registreret om dig, ikke er korrekte. Ved henvendelse om dette beder vi dig oplyse, hvilke oplysninger der er ukorrekte, og hvordan vi kan rette dem. Hvis du ikke længere giver dit samtykke til behandling af dine oplysninger, sletter vi de oplysninger i det omfang, vi kan. Der kan være forhold som medfører, at vi ikke kan slette alle dine data, fx oplysninger, der indgår i regnskabet, som opbevares i op til 5 år.

Indsigelse og klage 

Du har ret til at gøre indsigelse mod den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan indsende en indsigelse til formanden for FAIR STATSBORGERSKAB! jf. ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. tlf. 3319 3218, dt@datatilsynet.dk.

Ændring af privatlivspolitik

FAIR STATSBORGERSKAB! forbeholder sig ret til at opdatere og ændre ovenstående privatlivspolitik. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside https://fair-statsborgerskab.dk, hvor datoen for den seneste opdatering vil være angivet. Ved væsentlige ændringer gør vi opmærksom på dette gennem en synlig besked på alle foreningens kontaktflader.

Vedtaget d. 23.05.2021