Links

Her kan du finde nogle nyttige links til andre hjemmesider og resurser som kan hjælpe dig som er i gang, eller vil komme i gang, med en ansøgning til dansk statsborgerskab. Du kan også kigge på vores FAQ side hvor du kan finde svare til nogle oft spurgt spørgsmål i forhold til ansøgning om dansk statsborgerskab.

Fair Statsborgerskab! logo, med Dannebrog som det første T i statsborgerskab

Gældende Betingelser

For at få dansk statsborgerskab skal man opfylde en række betingelser, fx vedrørende selvforsørgelse, ophold i Danmark, danskkundskaber og viden om Danmark. Du kan læse mere om betingelserne på UIMs hjemmeside:
Betingelser for udenlandske statsborgere
Tidligere dansk statsborgere
Nordiske statsborgere
Dansksindede sydslesvigere

Retningslinjerne for naturalisation var sidst offentliggjort i juni 2021:
Cirkulæreskrivelsen om naturalisation, CIS nr 9461 af 17/06/2021
Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret (Indfødsretsloven) (LOV nr. 2057 af 16. november 2021)
Lov om ændring af lov om dansk indfødsret og ophævelse af lov om indfødsretsprøven af 2015

Links i denne sektion er sidst opdateret i oktober 2022

Lovforslag og lov om indfødsrets meddelelse

Et af trinnene i processen med at søge dansk statsborgerskab er, at dit navn bliver præsenteret på en lov i Folketinget. Første gang loven er præsenteret er med et lovforslag i enten april eller oktober. Loven er normalt vedtaget to måneder senere:
Lovforslag om indfødsret
oktober 2023
april/juni 2023
oktober 2022/februar/april 2023 (denne lov var udskudt pga Folketingsvalg i 2022)
april/juni 2022
oktober/december 2021
april/juni 2021
oktober/december 2020
april/juni 2020
oktober/december 2019

Links i denne sektion er sidst opdateret i Januar 2024

Indfødsretsprøven

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved at have bestået ‘Indfødsretsprøven af 2021’:
Betingelsen for at få dansk statsborgerskab
Vejledning til forberedelse, tilmelding, og deltagelse i indfødsretsprøven
Dato og tilmelding til indfødsretsprøven
Læremateriale og lydversion af læremateriale til Indfødsretsprøven
Afholdere af indfødsretsprøven

Hvis du har brug for hjælp med forberedelsen til indfødsretsprøven, så er der god og gratis (uofficiel) hjælp at finde:
Danish Citizenship Test er en Facebook gruppe med quizzes og en flok af hjælpsom folk som har til formål at hjælp du består indfødsretsprøven
Nearly Danish er en hjemmeside som indeholder alle quizes som er delt på Facebook gruppen

Links i denne sektion er sidst opdateret i oktober 2022

Ansøgning til dansk statsborgerskab

Læs gerne her før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet (udenlandske statsborgere) for at undgå typiske forvirringer ved skemaet:
Vejledning til det digitale ansøgningsskema

Her kan du læse yderligere information om hvem må bruge papirbaseret (som udgangspunkt skal alle anvender det digitale skema), nødvendige information om dokumenter, samt betalingen af gebyret:
Indgivelse af ansøgningen – udenlandske statsborgere

Her kan du søge om dansk statsborgerskab ved naturalisation (dvs. ved lov). Ansøgningen bliver sendt til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som tager stilling til, om du er berettiget til dansk statsborgerskab:
Ansøgning om dansk statsborgerskab (dansk indfødsret ved lov)

Læs her om optagelse på et lovforslag og behandling,vedtagelse, ikrafttræden af lovforslaget om indfødsretsmeddelelse, samt den nuværende gennemsnitslige sagsbehandlingstid:
Behandling af ansøgningen

Seneste nyt fra Indfødsretskontoret
Dansk statsborgerskab sagsbehandlingstider

Links i denne sektion er sidst opdateret i marts 2023

Nyttige oplysninger

Vigtig kontaktoplysninger:
Udlændinge- og Integrationsministeriet: (inkl. Indfødsretskontoret)
SIRI (Styrelsen for international rekruttering og integration)
Udlændingestyrelsen

Alle kvitteringer, og brev fra UIM i forbindelsen med din ansøgning kommer i din Digital Post (eller e-Boks). Man kan “besvare” disse med vedhæftet filer og andre personfølsomme oplysninger på en sikker måde.
Her kan du også finde oplysninger om eks. sidste modtaget ydelser (advisering fra kommunen):
Digital Post
e-Boks

Borger.dk er din indgang til det offentlige – her finder du information og bruger selvbetjening. (Eks. Undersøger gæld til kommune, andre offentlige instanser, ydelser som kontanthjælp, boligstøtte osv.)
Her kan man også finde hvad der står af oplysninger på dig i CPR – Det Centrale Personregister. F.eks. datoen man først fik CPR nummer, som ofte passer sammen med den dato man først fik lovlig ophold i Danmark. Efter man har deltaget i grundlovsceremonien, er det også her man kan tjekke om status på statsborgerskab er blevet ændret:
CPR – Det Centrale Personregister

Du kan finde din PersonID på Ny i Danmarks hjemmeside:
Ny i Danmark

Det er vigtigt at du har ingen gæld til det offentlige. Du kan få et overblik over din gæld fra Gældsstyrelsen, og få oplysninger om hvordan man rekvirerer en oversigt. Du kan også få et overblik over skat man måske mangler at betale eller gæld til SKAT:
Overblik over din gæld
Om gæld til inddrivelsen
SKAT

Links i denne sektion er sidst opdateret i oktober 2022

Øvrige links

Det er Indfødsretsudvalget som træffer afgørelser i sager, der omhandler dispensation, kriminalitet, eller anden særlig forhold:
Indfødsretsudvalget

Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale
Brexit-Loven

Informationsmateriale om statsløse børn og unges muligheder for statsborgerskab, hvis de er født i Danmark
Infoside på asyl.drc.ngo

Links i denne sektion er sidst opdateret i Marts 2023

Andre foreninger og organisationer

Andre foreninger og organisationer, som yder hjælp og rådgivning, eller beskæftiger sig med minoriteter og integration:

Refugees Welcome
Logo af Dansk Flygtningehjælp Integration
Diversity Works logo
Vesterbro Retshjælp logo
HackYourFuture logo

Links i denne sektion er sidst opdateret i marts 2023