Nye regler om dansk indfødsret juni 2021

Denne sektion var først skrevet i juni 2021 efter CIS nr 9461 var offentliggjort, og nogle dele har været opdateret siden. De retningslinjer i cirkulæreskrivelsen om naturalisation, CIS nr 9461 af 17/06/2021 kan findes på Retsinformation hjemmesiden.

For generelle spørgsmål om dansk statsborgerskab, læs vores FAQ side.

Foreløbig vejledning

Foreningen Fair Statsborgerskab har gennemgået de nye (og gældende) regler og prøver hermed at gøre konsekvenserne for igangværende og kommende ansøgninger tydelige. Der kan forekomme ændringer da foreningen er i løbende dialog med Indfødsretskontoret.

OBS. Vejledninger tager udgangspunktet i den gældende regelsæt, Cirkulæreskrivelse nr 9461 af d. 17. Juni 2021, og hvor der tages stilling til Indfødsretskontorets praksis, sker det udfra de skriftlige samt mundtlige drøftelser foreningen har haft med Indfødsretskontoret. Hertil arbejder Fair Statsborgerskab løbende på at få afklaret spørgsmål med det formål at gøre reglerne og deres mulige konsekvenser mere forståeligt.

For hvem gælder de nye regler
Beskæftigelseskrav
Tilbagevirkende kraft
Permanent ophold
Strafbare forhold
Gæld til det offentlige
Indfødsretsprøve
Mulighed for at søge dispensation

For hvem gælder de nye regler

Beskæftigelseskravet

Strafbare Forhold (tidligere “Kriminalitet”)

Skærpelse af reglerne for unge over 18 år

Beskæftigelseskrav

Generelt

Arbejdet der indgår i beregningen

Perioder der ikke tælles som beskæftigelse

Undtagelser fra beskæftigelseskrav

Uddannelsesaftale

Barsel indenfor ansættelsesperiode

Barsel udenfor ansættelsesperiode

Mulighed for at søge dispensation fra beskæftigelseskrav

Tilbagevirkende kraft

Læs mere

Permanent ophold

Læs mere

Strafbare forhold

Tidligere omtalte som “Kriminalitet” – inkl. vandelskrav.

Karenstid

Screening mhp karenstid

Mulighed for at søge dispensation – Vandelskrav

Gæld til det ofentlige

Læs mere

Indfødsretsprøve

Bevis for bestået Indfødsretsprøverne

Generelt oplysning om u0022Indfødsretsprøve af 2021u0022

Mulighed for at søge dispensation

Læs mere