Bedre vilkår for unge i Danmark

STATSBORGERSKAB OG DEMOKRATISKE RETTIGHEDER – BEDRE VILKÅR FOR UNGE I DANMARK!

– Unge mennesker, født og/eller opvokset i Danmark, uden rimelig mulighed for at opnå dansk statsborgerskab, beretter om deres udfordringer

– Eksperter præsenterer forskningsresultater, analyserer baggrunden og viser veje til forbedringer

– Politikere, som er i en central position i forhold til at påvirke retten til dansk statsborgerskab, deltager i en paneldebat

– Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har givet tilsagn om at deltage

Lyder det spændende? JA!

Er det ansvarligt, at vi afholder denne konference, mens Corona-smitten breder sig? Nok ikke …

På et bestyrelsesmøde har vi netop med tungt hjerte besluttet, at vi udskyder denne konference, som var planlagt til at blive afholdt i slutningen af oktober.

Vi venter til næste år, hvor det forhåbentligt igen er ansvarligt, at fylde Fællessalen på Christiansborg med mange unge mennesker, som i dag på grund af den stramme lovgivning ikke kan opnå statsborgerskab og dermed fulde demokratiske rettigheder i det land, hvor de er født og / eller opvokset.

Vi valgte ikke at gennemføre konferencen digitalt nu, for at give de unge mennesker på et senere tidspunkt muligheden for at mødes, så de kan mærke, at de ikke står alene.

Glæd jer til foråret, vi vender stærkt tilbage!