I Danmark er jeg født

Unge skal kunne få statsborgerskab, når de bliver 18 år, hvis de opfylder følgende:
– Er mellem 18-23 år
– Har haft bopæl i Danmark i 10 år i alt heraf de seneste 5 år
– Ikke er idømt frihedsstraf

Skriv under her – unge som Amal skal ikke behandles som fremmede i deres eget land.

Tak til Mellemfolkeligt Samvirke for en god kampagne, og tak til Amal for modet til at stille sig op og dele sin historie.

Fair Statsborgerskab! deltager i Folkemødet 2022

Invitation til Fair Statsborgerskab!s deltagelse på Folkemødet

Født og/eller opvokset i Danmark – men uden fulde demokratiske rettigheder. Er det rimeligt? Det skal vi drøfte på Folkemødet.

Kom og hør unge danskere fortælle om hvordan de blev ramt af de omdiskuterede regler for dansk statsborgerskab. Deltag derefter i debatten om reglernes personlige, såvel som samfundsmæssige og demokratiske konsekvenser for Danmark.

Find os i: G8 – Ydermolens Debattelt

Folkemødet 2022’s motto ’Vilde Visioner’ er helt i tråd med foreningen Fair Statsborgerskab!’s vision om at genindføre en nemmere måde at opnå statsborgerskab, den såkaldte erklæringsadgang, for unge mennesker, der er født og/eller opvokset i Danmark. Det vil betyde alverden for dem, og gøre deres hverdag under deres (ungdoms)uddannelse meget nemmere. Så ville de kunne koncentrere sig om det, i stedet for at bruge en masse ressourcer (både tid og penge) på at søge om permanent opholdstilladelse og senere statsborgerskab – i det land, der er deres hjemland.

To medlemmer af bestyrelsen, Miriam Thompson og Farid Sahel fortæller om de seneste stramninger fra april 2021 og taler med berørte unge mennesker. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Det er trist at høre om de gældende regler og hvordan de påvirker de unge, men vi vil gerne oplyse den brede befolkning om de absurditeter der er virkelighed for adskillige tusinde unge mennesker hvert år.

Krav til statsborgerskab – de ændres som vinden blæser

3 unge mennesker har lavet en fantastisk film, som vandt Poul Schmith/Kammeradvokatens konkurrence ”Fremtidens grundlov 2021”. Stort tillykke!

Filmen tager udgangspunkt i én af elevernes egen situation: Bente er født på Rigshospitalet, men for hende er der med de nye regler måske lang vej til at kunne blive dansk statsborger. Og Bente taler i filmen ikke kun om sin egen situation, men perspektiverer også, hvordan det nye beskæftigelseskrav rammer mange andre borgere i vores samfund.

Læs mere om konkurrencen og juryens udtalelser om filmen på Poul Schmith/Kammeradvokaten.

Bedre vilkår for unge i Danmark

STATSBORGERSKAB OG DEMOKRATISKE RETTIGHEDER – BEDRE VILKÅR FOR UNGE I DANMARK!

– Unge mennesker, født og/eller opvokset i Danmark, uden rimelig mulighed for at opnå dansk statsborgerskab, beretter om deres udfordringer

– Eksperter præsenterer forskningsresultater, analyserer baggrunden og viser veje til forbedringer

– Politikere, som er i en central position i forhold til at påvirke retten til dansk statsborgerskab, deltager i en paneldebat

– Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har givet tilsagn om at deltage

Lyder det spændende? JA!

Er det ansvarligt, at vi afholder denne konference, mens Corona-smitten breder sig? Nok ikke …

På et bestyrelsesmøde har vi netop med tungt hjerte besluttet, at vi udskyder denne konference, som var planlagt til at blive afholdt i slutningen af oktober.

Vi venter til næste år, hvor det forhåbentligt igen er ansvarligt, at fylde Fællessalen på Christiansborg med mange unge mennesker, som i dag på grund af den stramme lovgivning ikke kan opnå statsborgerskab og dermed fulde demokratiske rettigheder i det land, hvor de er født og / eller opvokset.

Vi valgte ikke at gennemføre konferencen digitalt nu, for at give de unge mennesker på et senere tidspunkt muligheden for at mødes, så de kan mærke, at de ikke står alene.

Glæd jer til foråret, vi vender stærkt tilbage!