Vi elsker Danmark

Vi bor i en retsstat, og vi har ret til en retfærdig behandling, gennemsigtige klagebehandlinger og en rimelig sagsbehandlingstid.

I morges talte bestyrelsesmedlem Drew Fremlev Fisher sammen med Radio4 om sin kærlighed for Danmark og hvad opnåelsen af dansk statsborgerskab ville betyde for ham. Samtalen fandt sted pga et §20 spørgsmål fra Dansk Folkeparti til Udlændinge- og Integrationsministeren som foreslåede et loft på antallet af ansøgninger om statsborgerskab på kun 100 eller 250 om året.
Du kan høre samtalen her:

Senere talte Radio4 med Mikkel Bjørn fra DF og Peder Hvelplund fra Enhedslisten om loftet, og du kan høre deres samtale her:

Håndtrykket med den nye minister

Billy O'Shea giver håndtryk til den nye Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad

Vores medlem Billy O’Shea og den nye Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek mødtes i søndags og talte sammen om det obligatoriske håndtryk.

Jeg havde fornøjelsen af at snakke med udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek i forbindelse med Statsborgerskabsdagen på Christiansborg. Jeg benyttede mig af lejligheden til at forklare ham, hvorfor jeg synes det er en dårlig idé at indføre lovpligtige kropshandlinger over for myndighederne i et demokratisk land som Danmark. Jeg må sige, at han var meget lydhør og villig til at høre min argumentation. Så må vi se, om han er villig til at tegne en anden profil, end sin forgænger

– Billy O’Shea


Billy deltog som ledsager, men var ikke selv inviteret til statsborgerskabsdagen, da han ikke kan opnå statsborgerskab uden give hånd under tvang. Det har DR også tidligere skrevet om.

Vi er enige med Billy. Udover at grundlovsceremonien med håndtrykket trækker hele processen yderligere adskillige måneder i langdrag, så er en tvangshilsen udansk og udemokratisk.

Billy O'Shea taler me den nye Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad om håndtryk under tvang

Forperson møder ordfører

Fair Statsborgerskabs forperson Miriam Thompson opnåede dansk statsborgerskab i 2020 og derfor var iblandt de nye danske statsborgere der deltog i søndags Statsborgerskabsdag, hvor deltagerne og pårørende fik lov til at gå rundt ind på ”Borgen” og møde politikerne i deres grupperum.

På statsborgerskabsdag fik Miriam muligheden for at præsentere sig for Enhedslistens Indfødsretsordfører, Pernille Skipper hvor Pernille viste sin begejstring ved mødet, og ville høre om det var OK med at give en kram. 🤗 “Selvfølgeligt!” var naturligvis svaret.

Miriam fortæller at hendes mand, som legede fotografen, var så overrasket over den begejstrede modtagelsen hans kone fik, at han ikke nåede at tage et billede af selvet “krammen” 😅

“Mødet” var kort, men der blev skabt en vigtig kontakt med én af foreningens vigtige samarbejdspartnere ind på Borgen, især med henblik på blandt andet anmodninger om dispensationssager i Indfødsretsudvalget samt spørgsmål der skulle stilles til Ministeren og Ministeriet. Det blev bekræftet at vi har mange fælles planer og begge parter ser begejstret frem til et godt samarbejde.

Tillykke til Udlændinge- og Integrationsminister

Kære Kaare Dybvad Bek,

Hjertelig tillykke med din nye ministerpost.
Fair Statsborgerskab! er en forening, der har til formål at hjælpe med at forstå de mange kringlede regler og den indviklede ansøgningsproces for dansk statsborgerskab. Vi håber at du som Minister vil medvirke til, at processen bliver mere overskueligt og retfærdigt og mindre vilkårligt.

Vi er enige med din forgænger Mattias Tesfaye og håber lige som ham, at du vil træffe de rigtige beslutninger, fordi konsekvenserne af de beslutninger der bliver truffet i dit nye ministerium har betydning langt ude i fremtiden i det danske samfund.

Vi håber ligeledes at kunne invitere dig med til et event, hvor vi gerne vil tale med unge mennesker om deres vilkår og muligheder i Danmark, når de tilfældigvis er født uden dansk statsborgerskab. Det drøfter vi blandt andet også på Folkemødet i år.

Skulle du være på Bornholm lørdag den 18. juni, så kig forbi Ydermolens debattelt mellem kl. 19 og 20. Arrangementet har overskriften “Unge danskere uden fulde demokratiske rettigheder”. Vores berørte debatdeltagere hilser sikkert gerne på dig.

Hvis du har lyst, kan du støtte vores arbejde ved at blive medlem.

God arbejdslyst.

Mange hilsner
Bestyrelsen,
Fair Statsborgerskab!

Velkommen til foråret, eller…?

I tirsdags var det den 1. marts, og dermed startede foråret, årstiden hvor det bliver mildere og lysere. Ikke på statsborgerskabsområdet og særligt ikke for unge mennesker, som er født og/eller opvokset i Danmark. Her bliver det strammere og mørkere, i hvert fald hvis det er op til De Konservative.

Det Konservative Folkeparti har i tirsdags fremsat hele 4 beslutningsforslag i Folketinget, hvoraf 3 direkte berører statsborgerskabsregler. Den sidste vil stramme reglerne for permanent ophold – et ufravigeligt krav for at kunne opnå statsborgerskab.
3 af de 4 forslag vil går ud over de unge mennesker i Danmark, som ikke er så heldige at være født med et dansk statsborgerskab.

I forvejen føler de unge, at de skal bevise deres tilhørsforhold til landet gennem en langvarig og dyr ansøgningsproces, der ikke tager højde for den særlige tilknytning, som de har til Danmark.

I forvejen lever Danmark ikke op til internationale forpligtelser om, at det skal være lettere for personer, der er født og/eller opvokset i et land, at opnå statsborgerskab.
Nu skal barren endnu en gang sættes højere. Og vi siger endnu en gang STOP!

De Konservative vil afskaffe den lempede mulighed for 18 – 19 årige, som i dag kan opnå permanent opholdstilladelse uden at skulle opfylde beskæftigelseskravet. Dermed vil unge mennesker, som ikke kender til andet end Danmark blive fastholdt i et limbo og en midlertidighed indtil de fylder 23 år – og mere til, da permanent ophold under de almindelige betingelser kræver 3½ års fuldtidsbeskæftigelse.

Læs mere om ansøgning om permanent ophold som ung mellem 18 og 19 år på Ny i Danmarks hjemmeside

De Konservative ønsker at indføre et krav om permanent ophold i Danmark i mindst 5 år, før man kan søge dansk statsborgerskab. Sammenlagt med det ovennævnte forslag vil det betyde, at de unge mennesker tidligst kan opnå statsborgerskab i starten af 30’erne, hvis de – som de fleste af dem gør – tager en videregående uddannelse.

Og sidst men ikke mindst ønsker de Konservative at indføre betaling af det fulde gebyr ved hver genansøgning om dansk indfødsret. I forvejen bruge unge mennesker omkring 10.000kr. for at kunne opnå statsborgerskab: 4.820kr. for permanent opholdstilladelse, 875kr. for den obligatoriske indfødsretsprøve og 4.000kr. for ansøgningen om statsborgerskab! Det er ikke småpenge i de unges budget, mange bruger deres børneopsparing på det – hvis de er så heldige at have sådan en – eller også så skal de arbejde mange timer ved siden af studiet, for at spare pengene sammen. Hvis de af en eller anden grund få et afslag og skal genansøge, vil der så igen skulle betales 4.000 kr. oveni!

De kommende måneder vil vise, om disse forslag finder et flertal i Folketinget.
For et par år siden ville vi med sikkerhed have sagt: aldrig i livet! Det er vi desværre ikke sikker på længere, da reglerne de sidste mange år har udviklet sig i den forkerte retning.

Godt Nytår!

Foreningen Fair Statsborgerskab! har skrevet et svar til Marcus Knuths debatindlæg i Jyllandsposten, hvor han både langer ud efter ministeren Mattias Tesfaye, samt kommer med påstande, der er langt fra sandheden.

Indlægget er forbeholdt abonnenter, men vi skriver blandt andet følgende:
Vi mener, at det er helt ud af proportion at kalde en person, der for adskillige år siden er straffet med en bøde, for ‘dybt kriminel’! Der kan højest være tale om personer, der tidligere har fået en bødestraf, og som efterfølgende har udstået en karensperiode på minimum 6 år. Hvis de har begået en ligeartet kriminel handling mere end én gang bliver karensperioden fordoblet, og selv ved flere bøder for overtrædelser af færdselsloven forlænges karenstiden – som her “kun” er 4,5 år – med 3 år for hver gang.

Og vi slutter med et forslag til et nytårsforsæt til både Marcus Knuth og alle andre politikere: “Hold op med at fortælle kvarte sandheder og få fakta og nuancerne med i debatten, tak.

Vi vil i hvert fald fortsætte i det nye år med at deltage i den offentlige debat. Både for at oplyse, men bestemt også med henblik på at medvirke til at processen bliver mere overskueligt og retfærdig.

Du kan være sammen med os og blive medlem af foreningen her på hjemmesiden.

Unødigt ufleksibelt og ressourcetungt

Sådan lyder det fra Kommunernes Landsforening KL, der i et brev til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), gør klart, at det ikke er populært, hvis det ceremonielle håndtryk bindes til borgmesteren eller en rådmand. Det er vi i foreningen Fair Statsborgerskab! helt enige i.

Vi er glade for, at vi i vores protest mod den yderligere detaljeregulering af håndtrykket ikke står alene. Og vi mener at dele af den nye bekendtgørelse dyrker en uværdig, moraliserende symbolpolitik.

Den kommende bekendtgørelse, som for tiden er i høring, kan ses her.

Kære Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye

Skærmbillede af mødet med Mattias Tesfaye, forkvinden for Fair Statsborgerskab Kirsten Kock, og andre deltagere

Fra Fair Statsborgerskab! siger vi tak for et SPÆNDENDE, UNDERLIGT OG SKUFFENDE møde mellem dig og ca. 400 lyttere på Facebook Live i går, 17. juni. Hvad du sagde i slutningen af mødet, giver os anledning til en invitation: meld dig ind i vores forening, du deler jo i virkeligheden vores kritik af statsborgerskabsreglerne.

SPÆNDENDE var det, fordi for første gang har en minister talt med og ikke bare om os indvandrere (og vores efterkommere), som kæmper for at opnå dansk statsborgerskab. Ellers bliver der altid snakket om os, og for det meste som om vi er umyndige borgere, som bare skal vise taknemmelighed for statsborgerskabet som „gave“: Godt du stillede op efter den massive kritik af den nye indfødsretsaftale med et helt nyt beskæftigelseskrav og alle mulige andre stramninger, som endda skal gælde med tilbagevirkende kraft.

UNDERLIGT var det for os, at dit ministerium bare en time inden mødet offentliggjorde en „justering“ af den bare otte uger gamle aftale. Nu skal beskæftigelseskravet ikke mere gælde med tilbagevirkende kraft. Til gengæld skal unge ansøgere ikke, som tidligere aftalt, automatisk være fritaget fra beskæftigelseskravet, men enkeltvis søge dispensation.

På den ene side viser din meget specielle timing, at du har taget vores massive protester alvorligt og ikke vil komme tomhændet til mødet. På den anden side er det en mærkelig stil, synes vi at overrumple sine samtalepartnere uden varsel.

SKUFFENDE, synes vi, var både dit forsvar for indfødsretsaftalen, dens modsætningsfyldte „justeringer“ og det grundlæggende regelvirvar omkring statsborgerskab. Et par eksempler:

– Du forklarede, at I har indset, at beskæftigelseskravet med tilbagevirkende kraft har været en fejl, og derfor bliver trukket tilbage, for de, som har søgt inden den 20. april 2021. Hvad består fejlen i, og hvor er logikken henne? Enten er beskæftigelseskravet forkert (det synes vi bestemt), så skal den trækkes tilbage for alle. Eller regler med tilbagevirkende kraft er forkerte (det synes vi endnu mere bestemt), så burde de trækkes tilbage for alle andre nye stramninger som f.eks. for opholdskravet og omkring kriminalitet.

– Du forklarede, at den nye stramning i justeringer for unges unddragelse fra beskæftigelseskravet er „et helt normalt politisk kompromis“. For at få flertal for lempelsen omkring beskæftigelseskravet. Hvorfor skal unge mennesker, mange af dem født og opvokset i Danmark, betale prisen for en slags tæppehandel bag lukkede døre med det eneste formål at holde antallet af nye statsborgerskaber nede?

– Du henviste til, at de unge jo hver for sig kan søge dispensation, altså for at få en slags grønt lys som undtagelse fra beskæftigelseskravet hos Folketingets Indfødsretsudvalg. Som om der sidder omsorgsfulde sagsbehandlere med politisk mandat, som nøje gennemgår hver eneste ansøgning, om den pågældende måske er et håb for Danmarks fremtid. Hvad du ikke fortalte er realiteten i dette udvalg: Under et møde, kan der kom op til flere hundrede sager op, som de 17 medlemmer afgøre med flertalsafstemning uden den mindste mulighed for at sætte sig ind i den enkelte sag. Og hvor medlemmer fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige åbent har erkendt, at de automatisk stemmer nej, lige meget hvad, når den pågældende kommer fra et land med muslimsk befolkningsflertal.

INVITATION: Vi mener, at du i stedet for hele tiden at aftale nye regler med dem, som vil forhindre flest muligt i at blive danske statsborgere, burde melde dig ind i vores forening. For du deler jo inderst inde vores kritik, som de mange vrede ansøgere kunne høre i dine afsluttende bemærkninger under mødet på Facebook Live:

“Hvordan kan man være sikker på, at der ikke er forskelsbehandling? Det ærlige svar er: Det kan man ikke være sikker på. Det kan I ikke. Fordi det er en politisk beslutning blandt de 17 Folketingsmedlemmer, for øvrigt for lukkede døre og på baggrund af den sagsbehandling, de får fremlagt. Det er det lidt barokke system i Danmark, vi skal forsøge at navigere i. Jeg er selv tilhænger af, at vi behandler så få sager som muligt i det her udvalg. Fordi vi ikke har den der almindelige forvaltningstradition med begrundelse og klageinstans. (…) Men man kan også bare se politisk, at vi alligevel har lagt flere sager derover, det har vi gjort igen.” .

Det er lige præcis vores kritik.

Kære Udlændinge- og Integrationsminister, mange har meldt sig ind i Fair Statsborgerskab! i vrede efter den nye indfødsretsaftale. Du virkede som sagt heller ikke tilfreds. Man behøver bare gå ind på vores hjemmeside.

Under alle omstændigheder mailer vi dig i den kommende uge en liste med de mange ubesvarede spørgsmål af vores medlemmer fra online-mødet. Endnu en gang tak fordi du var med.

Bedste hilsner fra Fair Statsborgerskab!

Kriminelle kan ikke få dansk statsborgerskab

I går slår Udlændinge- og Integrationsministeriet en nyhed med overskriften “Minister vil gøre det sværere for kriminelle at få dansk statsborgerskab” op.

Vi kan endvidere læse, at ministeren til de kommende forhandlinger om “justeringer i indfødsretsaftalen” foreslår “stramninger for personer dømt for kriminalitet, der søger om dansk statsborgerskab.”

Foreningen mener, at det er meget vildledende, da kriminelle i forvejen IKKE kan opnå dansk statsborgerskab.

I dag er reglerne sådan, at der skal gå en karensperiode, der afhænger af, hvor lang en straf vedkommende er blevet idømt, før man kan opnå statsborgerskab. Og i forvejen udelukker en række domme helt folk fra at kunne søge om dansk statsborgerskab. Det gælder for personer, der er dømt for blandt andet terrorisme, landsforræderi, banderelaterede forbrydelser, voldtægt, vold mod mindreårige og grov vold generelt.

Hvornår og hvor længe er man kriminel?

Nu mener regeringen, at enhver form for tidligere begået kriminalitet, der har betinget eller ubetinget fængselsstraf som følge, som udgangspunkt skal udelukke folk fra at kunne opnå dansk statsborgerskab!

Også efter straffen er afsonet, og karensperioden er gået uden fornyet begået kriminalitet. Er en person, der som 18-årig er idømt 14 dages betinget fængsel for graffitimaling på et tog, kriminel? Er en person, der forsvarer sig lidt for voldsomt mod et overfald, og dermed får et betinget dom på 14 dage, kriminel?

Hvis regeringens udspil finder et flertal, vil disse borgere – også efter mange års lovlydig liv – fremover skulle godkendes af det såkaldte indfødsretsudvalg, som består af 17 tilfældige folkevalgte politikere.

Udvalget træffer den ofte politisk farvede beslutning bag lukkede døre, og borgeren har ikke krav på en begrundelse. Dermed mangler indfødsretsudvalget afgørelser enhver form for retssikkerhed!

Vi mener, at den nuværende karenstid, der skal være gået fra en begået gerning, indtil en borger kan komme på et lovforslag, er rimeligt, når der er blevet idømt en fængselsstraf. Men når både strafafsoningen og karenstiden er overstået, og den pågældende ikke på ny har begået en kriminel handling, så skal vedkommende kunne opnå statsborgerskab.

At stigmatisere en tidligere dømt kriminel på livstid, ved at udelukke vedkommende fra fulde demokratiske rettigheder, er det stik modsatte af et ønske om resocialisering. Hvordan skal det lade sig gøre, at integrere en person i samfundet efter at vedkommende i en periode har været sat uden for det almindelige samfundsliv, fx i forbindelse med afsoning i et fængsel, hvis ikke personen nogensinde får visket tavlen helt ren?

Hvordan kan vi forvente en resocialisering, hvis vedkommende bliver stillet i udsigt, aldrig at ville kunne blive en ligeværdig samfundsborger med fulde demokratiske rettigheder?

Racistisk og grundlovsstridig

Et nyt racistisk og grundlovsstridig statsborgerskabs-initiativ fra Dansk Folkeparti mod vores muslimske medborgere: “Vi ønsker ikke at give statsborgerskab til muslimer, (…), hvor over halvdelen af befolkningen bekender sig til islam.

DFs Marie Krarup har i dag anmodet udlændingeminister Mattias Tesfaye om at alle ansøgere bliver frasorteret, som kommer fra flere end 40 lande, f.eks. Albanien, Afghanistan, Somalia osv. Fordi halvdelen af befolkningen er muslimer!

Det er forrykt, modbydeligt og har heldigvis ikke den mindste udsigt til at få flertal i Folketinget. DF kommer med forslaget for at lokke vælgere tilbage fra Nye Borgerlige. Det er et hæsligt væddeløb om de mest brutale forslag for at diskriminere indvandrere

I Fair Statsborgerskab! kæmper vi for en positiv og lige behandling af alle, som gerne vil bliver danske statsborgere, uanset religion, hudfarve og herkomst. Vi spørger den socialdemokratiske regering og Mattias Tesfaye: Hvordan kan i samarbejde med Dansk Folkeparti omkring regler for statsborgerskab, når der kommer mere og mere åbenlys racistisk hetz?