Inger kan blive minister, men Michael må ikke stemme

Inger Støjberg stiller op til Folketingsvalget og kan sagtens blive minister i en ny regering. Michael Davie må ikke stemme til Folketingsvalget, fordi han er udelukket fra dansk statsborgerskab på livstid.

Michael Davies baggrund

Kom til Danmark for 30 år siden. Fast arbejde som lastbilchauffør de seneste 25 år. Endnu længere tilbage ligger en byretsdom med betinget fængselsstraf for et slagsmål. Han angrer sin fejl offentligt og har for længst en ren straffeattest.

Profilbillede af Michael Davie

Inger Støjbergs baggrund

En 9 måneder gammel Rigsretdom med ubetinget fængselsstraf for bevidst lovbrud som minister. Hun angrer ikke og har en plettet straffeattest.


„Hvis man har udstået sin straf i det her land, så sidst jeg tjekkede, så har man udstået sin straf.“

Søren Pape Poulsen, statsministerkandidat, Konservative

(Politikerne siger én ting når det handler om Inger Støjbergs mulighed for at blive minister. Det gælder ikke for Michaels muligheder for at få statsborgerskab med stemmeret.)


„Vi betragter det ikke som en straf, at man ikke kan få statsborgerskab. Så har man jo statsborgerskab i et andet land. I Skotland eller Portugal eller Brasilien eller Tyrkiet.“

Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet, tidligere Udlændinge- og Integrationsminister, nu Justitsminister

Citatet fra den tidligere Udlændinge- og Integrationsminister var direkte henvendt til Michael Davie den 17. Juni 2021. Michael spurgte ham under et møde arrangeret af Fair Statsborgerskab: „ Hvorfor skal vi straffes to gange?“


“Det er hårdt og uretfærdigt at få den behandling. Jeg har lært af min fejl, og håber at Inger Støjberg har lært af sin. Jeg har desuden aldrig været arbejdsløs, aldrig været på støtte, jeg har bestået indfødsretsprøven og sprogprøven. Hvad mere kan jeg gøre? „

Michael Davie

Enhver kan se, at den behandling, Michael og mange andre er udsat for, er en hårrejsende uretfærdighed og skandale. Politikerne gør det selv på en nærmest grotesk måde soleklart, når de erklærer den for nylig dømte Inger Støjberg som fuldstændig „renset“, mens ubetingede domme, der ligger årtier tilbage, udelukker fra fulde demokratiske rettigheder på livstid.

Vi støtter Michael Davies nye ansøgning om statsborgerskab (indleveret for nylig) helhjertet og med alt vi kan. Michael er medlem af vores forening sammen med flere hundrede andre.

Jo flere vi er, jo bedre bliver vi hørt!

Godt Nytår!

Foreningen Fair Statsborgerskab! har skrevet et svar til Marcus Knuths debatindlæg i Jyllandsposten, hvor han både langer ud efter ministeren Mattias Tesfaye, samt kommer med påstande, der er langt fra sandheden.

Indlægget er forbeholdt abonnenter, men vi skriver blandt andet følgende:
Vi mener, at det er helt ud af proportion at kalde en person, der for adskillige år siden er straffet med en bøde, for ‘dybt kriminel’! Der kan højest være tale om personer, der tidligere har fået en bødestraf, og som efterfølgende har udstået en karensperiode på minimum 6 år. Hvis de har begået en ligeartet kriminel handling mere end én gang bliver karensperioden fordoblet, og selv ved flere bøder for overtrædelser af færdselsloven forlænges karenstiden – som her “kun” er 4,5 år – med 3 år for hver gang.

Og vi slutter med et forslag til et nytårsforsæt til både Marcus Knuth og alle andre politikere: “Hold op med at fortælle kvarte sandheder og få fakta og nuancerne med i debatten, tak.

Vi vil i hvert fald fortsætte i det nye år med at deltage i den offentlige debat. Både for at oplyse, men bestemt også med henblik på at medvirke til at processen bliver mere overskueligt og retfærdig.

Du kan være sammen med os og blive medlem af foreningen her på hjemmesiden.

Fair Statsborgerskab! skriver i Politiken

Sammen med Peder Hvelplund fra Enhedslisten har Fair Statsborgerskab!s Thomas Borchert skrevet en kronik i Politiken : “Statsborgerskabsreglerne bevæger sig mod middelalderen“.

De to har kendskab til flere end 20 ansøgere, som på livstid er udelukket fra dansk statsborgerskab pga af en for længst afsonet straf. De kan alle fremvise en forlængst ren straffeattest.

Så godt som alle havde en eneste gang i deres begået den klassiske store ungdoms-fejl a la tyveri af et dankort. De har bagefter gjort en kæmpe indsats for at blive gode samfundsborgere. Med succes! Og så kommer efter 10, 20 eller flere års succesrige kamp det iskolde besked: Du kan ikke blive dansk statsborger.

Peder og Thomas spørger i Politiken: “Hvad siger det om vores samfund, at vi kvitterer for en borgers vellykkede resocialisering på en nederdrægtig måde?
Er vi blevet til et hævntørstigt, ubarmhjertigt samfund, som uden at blinke ser bort fra egne grundregler for at kunne udskamme en lille gruppe borgere, der for længst har afsonet deres straf?

Udelukket på livstid

Siden april måned er man blevet udelukket fra statsborgerskab på livstid, hvis man har en betinget fængselsdom – lige meget hvor gammel den er. I Fair Statsborgerskab! anser vi det for en skandale.

Tag Waseems historie: Efter 50 år i Danmark har han nu oplyst, at han i 1984 fik en meget mild dom for at have drukket stjålen sprut sammen med ungdomsvenner. Udlændingeministeriet kunne ikke finde et eneste dokument om sagen. De sendte et afslag til Waseem alene på grund af hans egen beretning.

Foreningen Fair Statsborgerskab! kæmper for Waseems og andres ret til en anstændig behandling, efter at de for længst har fået en ren straffeattest igen. De har levet i mange år som helt normale lovlydige borgere i Danmark og dermed gjort sig fortjent til statsborgerskabet.

Kriminelle kan ikke få dansk statsborgerskab

I går slår Udlændinge- og Integrationsministeriet en nyhed med overskriften “Minister vil gøre det sværere for kriminelle at få dansk statsborgerskab” op.

Vi kan endvidere læse, at ministeren til de kommende forhandlinger om “justeringer i indfødsretsaftalen” foreslår “stramninger for personer dømt for kriminalitet, der søger om dansk statsborgerskab.”

Foreningen mener, at det er meget vildledende, da kriminelle i forvejen IKKE kan opnå dansk statsborgerskab.

I dag er reglerne sådan, at der skal gå en karensperiode, der afhænger af, hvor lang en straf vedkommende er blevet idømt, før man kan opnå statsborgerskab. Og i forvejen udelukker en række domme helt folk fra at kunne søge om dansk statsborgerskab. Det gælder for personer, der er dømt for blandt andet terrorisme, landsforræderi, banderelaterede forbrydelser, voldtægt, vold mod mindreårige og grov vold generelt.

Hvornår og hvor længe er man kriminel?

Nu mener regeringen, at enhver form for tidligere begået kriminalitet, der har betinget eller ubetinget fængselsstraf som følge, som udgangspunkt skal udelukke folk fra at kunne opnå dansk statsborgerskab!

Også efter straffen er afsonet, og karensperioden er gået uden fornyet begået kriminalitet. Er en person, der som 18-årig er idømt 14 dages betinget fængsel for graffitimaling på et tog, kriminel? Er en person, der forsvarer sig lidt for voldsomt mod et overfald, og dermed får et betinget dom på 14 dage, kriminel?

Hvis regeringens udspil finder et flertal, vil disse borgere – også efter mange års lovlydig liv – fremover skulle godkendes af det såkaldte indfødsretsudvalg, som består af 17 tilfældige folkevalgte politikere.

Udvalget træffer den ofte politisk farvede beslutning bag lukkede døre, og borgeren har ikke krav på en begrundelse. Dermed mangler indfødsretsudvalget afgørelser enhver form for retssikkerhed!

Vi mener, at den nuværende karenstid, der skal være gået fra en begået gerning, indtil en borger kan komme på et lovforslag, er rimeligt, når der er blevet idømt en fængselsstraf. Men når både strafafsoningen og karenstiden er overstået, og den pågældende ikke på ny har begået en kriminel handling, så skal vedkommende kunne opnå statsborgerskab.

At stigmatisere en tidligere dømt kriminel på livstid, ved at udelukke vedkommende fra fulde demokratiske rettigheder, er det stik modsatte af et ønske om resocialisering. Hvordan skal det lade sig gøre, at integrere en person i samfundet efter at vedkommende i en periode har været sat uden for det almindelige samfundsliv, fx i forbindelse med afsoning i et fængsel, hvis ikke personen nogensinde får visket tavlen helt ren?

Hvordan kan vi forvente en resocialisering, hvis vedkommende bliver stillet i udsigt, aldrig at ville kunne blive en ligeværdig samfundsborger med fulde demokratiske rettigheder?

Der bliver vores trafikbøder betegnet som “kriminelle forhold”

I ugens løb har politikere endnu en gang jublet over at det er lykkedes dem gennem nye stramninger at udelukke endnu flere fra dansk statsborgerskab.

I Fair Statsborgerskab! opgiver vi ikke og nynner optimistisk Bob Marleys sang: “Don’t give up the fight. Stand up for your right”. (Og meld dig gerne ind i vores forening.)

Nu har Udlændingeminister Mattias Tesfaye meddelt, at 83 borgere med forskellige voldsdomme i bagagen er “frasorteret” pga af nye regler. Rasmus Jarlov fra de konservative får det til at lyde, som om så godt som alle ansøgere er kriminelle & forbrydere, som vil have “ejerskab til Danmark. “Der er stadig katastrofalt mange som får statsborgerskab.”

Sikke en formørket tone! Alle os, som har kæmpet med ansøgningsskemaet, genkender den: Der bliver vores trafikbøder ned til den mindste bagatellen betegnet som “kriminelle forhold”.

I Fair Statsborgerskab! har vi en af de 83 berørte som medlem. De nye stramninger har ført til, at han efter 20 år som lovlydig borger er udelukket på livstid fra dansk statsborgerskab pga. af en dom for vold mod en anden 16- årig. Han har betalt sin gæld til samfundet for længst og Fair Statsborgerskab! vil kæmpe for hans ret.