Født i Danmark uden dansk statsborgerskab

Vi siger mange tak til DR for denne fine artikel, der sætter fokus på et voksende problem i Danmark.

Muligheden for de unge mennesker for at kunne opnå dansk statsborgerskab ligger foreningen meget på sinde. Det er problematisk, når knap 19.000 myndige borgere er født og opvokset i Danmark, uden at være danske statsborgere. Når der samtidig er over 54.000 børn og teenagere, der er født i landet, som heller ikke er danske statsborgere. Det er en ond cirkel, som politikerne burde tænker over.

Det er øjensynligt kun Enhedslisten, De Radikale, SF, Alternativet, Frie Grønne og Kristendemokraterne, der bakker op om en lettere adgang for den omtalte gruppe af borgerne, der ellers bliver holdt udenfor af den førte politik på området.

Og nej, en lettere adgang for de unge er ikke ensbetydende med at statsborgerskab skal opnås ved fødslen. Der findes andre rimelige gradueringer, hvordan vi kan lovgive på området.

Når regeringspartiets indfødsretsordfører Lars Aslan siger til DR, at han mener, at reglerne er rimelige, så undres vi. Aslan siger: “Man kan godt have et godt liv i Danmark, selvom der går nogle år, før man bliver dansk statsborger.”

Som eksemplerne fra artiklen – og mange sager som vi i foreningen har kendskab til – viser, er der ikke tale om “nogle år”, men ofte årtier! Det går ikke så “hurtigt og smertefrit”, som han påstår.

Derudover udskammer Aslan – ligesom også Marie Krarup fra Dansk Folkeparti – de berørte unges forældre. Det er en total disrespekt, da der kan være mange gode eller også ulykkelige grunde til, at forældrene ikke har opnået dansk statsborgerskab.

Et af de mest modbydelige citater fra artiklen: Marie Krarup (DF): “Det er forældrenes ansvar, at mange tusind ikke er danske statsborgere, selvom de er født og opvokset i landet. Hvorfor er forældrene i Danmark, når de ikke har en plan for deres børn? De har svigtet deres børn ved at rejse rundt i verden uden at forsøge at høre til et sted“.

Det er politikernes ansvar.

Kære unge mennesker, vi mener at det er politikerner der svigter, og det er deres ansvar at se på en førte politik og tænke over konsekvenserne. De kunne starte med at læse den seneste rapport fra Institut for menneskerettigheder, som omhandler netop denne gruppe medborger.

Alle, der er blevet interviewet i rapportens kvalitative undersøgelse, giver udtryk for, at retstilstanden og ansøgningsprocessen, som den er i dag, er fremmedgørende for de unge og svækker deres tilhørsforhold til Danmark. Dermed svækkes også deres integration.