Indfødsretsprøve november 2022

Det berømte indfødsretsprøve var afholdt i dag, og prøven samt tilhørende retteark er nu tilgængelig på SIRIs hjemmeside. Vi krydser fingre for alle jer som deltog i prøven, som er et nødvendigt trin til at opnå dansk statsborgerskab. Du kan også tage prøven på en mere interaktivt måde på Nearly Danish.

Du kan læse om hvordan prøven bedømmes, samt klagevejledning her. Som der står i vejledningen: “For at bestå prøven skal du besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 af spørgsmålene om danske værdier.”