Behandlingstiden er stadig lang, men ikke for alle

Orientering om behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation i 3. kvartal 2023 er nu offentliggjort fra UIM.

Fair Statsborgerskab! noterer os særligt følgende:
– Det er nu forventningen, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved udgangen af 2023 vil være ca. 21 måneder.
– Det er endvidere forventningen, at de ca. 3.500 sager, der er omfattet af fasttrack-ordningen vil være færdigbehandlet inden udgangen af 1. kvartal 2024 og ikke i 2023.

Og følgende nye tiltag:
Der er endvidere taget udgangspunkt i, at en del af sagerne vil blive behandlet i et nyt fasttrack-spor bestående af såkaldte sprintsager (ca. 1.500 sager) og ’udelukkelsesafslag’ (ca. 350 sager), der kan behandles hurtigere pga. ansøgerprofilen, og som vil blive behandlet uanset ansøgningstidspunktet.”

De nye tiltag er endnu ikke beskrevet nærmere nogle steder, andet end i denne orientering. Det undersøger vi hurtigst muligt, og vender tilbage når vi kender detaljer om det.