Alle ansøgere har ret til en ordentlig behandling

Til alle som kæmper med de kaotiske regler og “forklaringer” om udlandsrejser, når man ansøger om statsborgerskab: fra Fair Statsborgerskab! har vi i dag sendt en opfordring til Udlændingeministeriet til at besvare to konkrete spørgsmål for os og ansøgerne:

– Skal ansøgere kun indregne rejser af mere end 4 ugers varighed eller også kortere udlandsophold, når de regner på, om 6-ugers-grænsen bliver overskredet eller ej – i et af de seneste 12 år?

– Skal arbejdsophold/tjenesterejser i udlandet, hvis hyppighed ligger under det angivne niveau på “5 eller flere gange om måneden“, indregnes for at afgøre, om 6-ugers-grænsen for udlandsophold bliver nået eller ej?

Lyder det kompliceret? Sådan er det med de underlige regler og de endnu mere mystiske forklaringer på UIMs hjemmeside. I vores brev skriver vi:

Fair Statsborgerskab! får mange henvendelser fra ansøgere om dansk statsborgerskab, som ikke forstår reglerne for opholdsafbrydelser med henblik på arbejdsophold i udlandet. Der henvises til uklarheder, modstridende udsagn og huller i Udlændingeministeriets vejledning, og på ansøgningsskemaet. Vi finder ansøgernes klager berettigede.

Når der kommer et svar fra Indfødsretsontoret, lægger vi det ud og kommenterer på vores FB-side. I Fair Statsborgerskab! synes vi, at alle ansøgere har ret til en ordentlig behandling med klare regler og entydige forklaringer.