Vi fylder et halvt år!

Fair Statsborgerskab! fylder et halvt år – hurra! – og inviterer til medlemskab. Vi er nu endnu mere sikre på end ved starten, at der er brug for vores forening:

– Næsten dagligt melder nye medlemmer sig ind, fordi mange er så utilfredse med de barske, ofte uforståelige og ulogiske regler samt den endeløst lange sagsbehandling med dårlig service, når de ansøger om statsborgerskab. Andre vil gerne vise deres opbakning.

– Det er lykkedes ved hjælp af flere store avis-indlæg, bla.a. skrevet af vores forkvinde Kirsten Kock, at skabe opmærksomhed omkring ansøgernes uretfærdige behandling.

– Viljen til gensidig hjælp gennem den tunge ansøgningsproces er stor!

– Vores medlem Annette Herzog har i et avis-indlæg fortalt om sit meget underlige afslag pga. af ”manglende bevis på sprogkundskaber”. Hun har 30 år i landet bag sig som prisbelønnet børnebogsforfatter på dansk. Nu bliver sagen genbehandlet. Det nytter, at vi gør os hørt!

– Vi har arrangeret en konference i Folketinget omkring de i særklasse største statsborgerskabsproblemer for unge mennesker, født og opvokset i Danmark med udenlandske forældre. Den er pga. af Corona skubbet fra april til 29. oktober.

– Vi har etableret et godt samarbejde med medlemmer af Folketinget og fået vores stemme hørt i Udlændinge- og Integrationsministeriet. F.eks. med et protestbrev til udlændingeministeren om kaosset om grundlovsceremonier med eller uden den underlige ”håndtrykspligt”. Brevet blev underskrevet af flere end 50 berørte.

– I bestyrelsen har vi gennemgående den gode oplevelse, at foreningen fremmer fællesskab, positiv motivation, optimisme samt en smule kampgejst, hvor der ellers er for megen følelse af at stå retsløs og mutters alene.

Bedste hilsner fra bestyrelsen og god sommer!