Forfatter af 39 dansk bøger, men ingen danskkundskaber ifølge UIM

Vi vil som forening gerne gøre offentligheden opmærksom på det urimelige i historier som Annettes. Og vi vil arbejde for en mere retfærdig sagsbehandling. Du kan være med, med et medlemskab.

Del også gerne denne absurde historie i dit netværk.


Annette Herzog har har skrevet 39 børne- og ungdomsbøger på dansk og fået fine litteraturpriser. ”Du opfylder ikke de gældende krav om dokumentation for danskkundskaber”, begrunder Udlændingeministeriet afvisningen af hendes ansøgning om statsborgerskab. Heller ikke universitetsdiplomet som dansk-tysk tolk og oversætter fra Greifswald i DDR gælder. Man tror det er løgn.

I Jyllands-Posten fortæller Thomas Borchert om hendes utrolige vej gennem gennem en forrykt og menneskefjendsk regeljungle:

“Forfatteren Annette Herzog fortæller i ”Hjertestorm/Stormhjerte” om 13-14-årige i lyst og nød med alle de indre eksplosioner, som man kalder for pubertet. Jeg er kommet et halvt århundrede længere hen i livet og tilhører ikke målgruppen. Men denne grafiske ungdomsroman, skrevet i et krystalklart smukt sprog, fik selv mit hjerte til at banke hurtigere.

Samme virkning havde det brev, hvori Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor i januar i år meddeler Annette Herzog, som i sine 29 år i landet har skrevet 39 børne- og ungdomsbøger på dansk: ”Du kan ikke blive dansk statsborger nu”. Med den begrundelse, at ansøgeren ikke opfylder ”de gældende krav om dokumentation for danskkundskaber”.

I 2017, samme år som Annette Herzog indleverer sin ansøgning om statsborgerskab, ser Undervisningsministeriet lidt anderledes på spørgsmålet om danskkundskaber, da man tildeler hende Skriverprisen for ”en særlig bemærkelsesværdig indsats for den læsevenlige danske litteratur”. Selvsamme år nominerer en komité nedsat af Kulturministeriet hende som Danmarks kandidat til Nordisk Råds Børnebogspris for ”Hjertestorm/Stormhjerte” (med Katrine Clante og Rasmus Bregnhøi som illustratorer). (…)

Ud af en sand jungle af cirkulærer og paragraffer sammenstykkede kontoret en række modstridende begrundelser for, at selv en prisbelønnet dansksproget forfatter skal aflægge en sprogprøve på 9. klasses niveau. (…)

”Fiskens stank kommer fra hovedet” lyder et ordsprog på Annette Herzogs modersmål. Inden for statsborgerskabsretten er fisken den mere og mere rodede, forrykte og menneskefjendtlige regeljungle. Hovedet er de ansvarlige politikere. (…)

På det lokale bibliotek i Albertslund kan udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye låne formentlig alle 39 bøger skrevet af denne perfekt integrerede udlænding og læse dem op for sine børn derhjemme. Jeg forærer gerne hans ministerium et eksemplar af Annette Herzogs ”Hjertestorm/Stormhjerte”. Som dokumentation for danskkundskaber, men også fordi det er en bog, der rammer enhver lige i hjertekulen.”

Hvis du har abonnement til JP, kan du læse hele kronikken på deres hjemmeside.