Kan det virkelig passe, at tildelingen af statsborgerskab på den måde får karakter af lotteri?

Fair Statsborgerskab!s forkvinde Kirsten Kock skriver stort i dagens Politiken om de underlige og rystende oplevelser, når man søger dansk statsborgerskab. (Hvis du er enig med hende: meld dig ind)

– Hvor meget det har betydet for hende selv at få statsborgerskabet: “Til min overraskelse begyndte tårerne at trille, da jeg læste meddelelsen om tildeling af dansk statsborgerskab. Først her gik det helt op for mig, hvad det betyder. Det var den definitive anerkendelse, at jeg nu helt hørte til i det land, som jeg 13 år forinden havde valgt at være en del af og bidrage til.”

– Hvordan hun gennem sit frivillige arbejde har oplevet mange absurde sagsforløb om statsborgerskab. De viser et uværdigt system, som slet ikke fungerer.

– At Fair Statsborgerskab! “helhjertet” kæmper for mere retfærdige regler og en bedre sagsbehandling.

– At vi bliver flere og flere i den nye forening for at gøre vores fælles stemme hørt og for at hjælpe hinanden.

Hvis du synes om det, er det super nemt at melde dig ind.