Anden justering af indfødsretsaftale

En time før vores møde i torsdags offentliggjorde ministeriet denne nyhed. Beskæftigelseskravet i indfødsretsaftalen vil kun gælde for personer, der søger om dansk indfødsret fra aftalens indgåelse den 20. april 2021.

Justeringen betyder, at ansøgninger indgivet efter d. 20. april 2021 skal opfylde beskæftigelseskravet. Alle ansøgninger indgivet før denne dato omfattes ikke af det nye beskæftigelseskravet.

MEN undtagelsen fra beskæftigelseskravet for unge er blevet fjernet! Nu vil de unge studerende over 18 år IKKE blive undtaget automatisk fra beskæftigelseskravet. I stedet:

👉 skal deres ansøgninger blive vurderet af Folketingets Indfødsretsudvalget om hvorvidt den unge kan få dispensation.

Og før disse sager overhovedet kan blive forelagt Indfødsretsudvalget, skal den unge:

👉 have søgt før det fyldte 22. år

(Endnu en stramning i forhold til den tidligere aftale fra april, da undtagelsen omfattet unge op til det fyldte 25. år.)

👉 være indrejst til Danmark før det fyldte 8. år (Hvor det i den oprindelige aftale var 15 år.)

❗️Kravet om 1-2 års Permanent opholdstilladelse samt de øvrige krav i den nye aftale fra april, gælder stadigvæk med TILBAVIRKENDE KRAFT fra d. 10. april 2020!

❓Adspurgt om ansøgerne, der stadig er ramt med tilbagevirkende kraft, vil kunne søge dispensation, har Ministeren Tesfaye sagt til Folkemødet med Fair Statsborgerskab at “Alle har mulighed for at søge dispensation.” 🤔

Det blev påpeget at bare fordi man har muligheden for at søge dispensation er det langt fra sikkert at man vil få det. Tværtimod

I 2019 og 2020, har kun hhv. 25% og 16% af de ansøgninger der har nået igennem nåleøjet for at blive forelagt Indfødsretsudvalget med henblik på dispensation for vandelskravet, rent faktisk fået det.

Men her var Ministerens svar at man kan ikke dømme fremtiden på fortiden, og at han forventer en anden sagsgang / mønstre måske vil gøre sig gældende fremadrettet.

Tiden må vise.

______________________

Det nye cirkulære er nu synligt på Retsinformation. Det er endnu ikke offentliggjort på ministeriets hjemmeside, hvilket er dybt kritisabelt.

_____________________________

Vi vil i løbet af weekenden gennemgå det nye cirkulære og komme med en opdateret foreløbig vejledning. Vi afventer fortsat svar fra indfødsretskontoret på de mange spørgsmål der opstod efter offentliggørelse af cirkulæret af 6. maj.