Kære Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye

Fra Fair Statsborgerskab! siger vi tak for et SPÆNDENDE, UNDERLIGT OG SKUFFENDE møde mellem dig og ca. 400 lyttere på Facebook Live i går, 17. juni. Hvad du sagde i slutningen af mødet, giver os anledning til en invitation: meld dig ind i vores forening, du deler jo i virkeligheden vores kritik af statsborgerskabsreglerne.

SPÆNDENDE var det, fordi for første gang har en minister talt med og ikke bare om os indvandrere (og vores efterkommere), som kæmper for at opnå dansk statsborgerskab. Ellers bliver der altid snakket om os, og for det meste som om vi er umyndige borgere, som bare skal vise taknemmelighed for statsborgerskabet som „gave“: Godt du stillede op efter den massive kritik af den nye indfødsretsaftale med et helt nyt beskæftigelseskrav og alle mulige andre stramninger, som endda skal gælde med tilbagevirkende kraft.

UNDERLIGT var det for os, at dit ministerium bare en time inden mødet offentliggjorde en „justering“ af den bare otte uger gamle aftale. Nu skal beskæftigelseskravet ikke mere gælde med tilbagevirkende kraft. Til gengæld skal unge ansøgere ikke, som tidligere aftalt, automatisk være fritaget fra beskæftigelseskravet, men enkeltvis søge dispensation.

På den ene side viser din meget specielle timing, at du har taget vores massive protester alvorligt og ikke vil komme tomhændet til mødet. På den anden side er det en mærkelig stil, synes vi at overrumple sine samtalepartnere uden varsel.

SKUFFENDE, synes vi, var både dit forsvar for indfødsretsaftalen, dens modsætningsfyldte „justeringer“ og det grundlæggende regelvirvar omkring statsborgerskab. Et par eksempler:

– Du forklarede, at I har indset, at beskæftigelseskravet med tilbagevirkende kraft har været en fejl, og derfor bliver trukket tilbage, for de, som har søgt inden den 20. april 2021. Hvad består fejlen i, og hvor er logikken henne? Enten er beskæftigelseskravet forkert (det synes vi bestemt), så skal den trækkes tilbage for alle. Eller regler med tilbagevirkende kraft er forkerte (det synes vi endnu mere bestemt), så burde de trækkes tilbage for alle andre nye stramninger som f.eks. for opholdskravet og omkring kriminalitet.

– Du forklarede, at den nye stramning i justeringer for unges unddragelse fra beskæftigelseskravet er „et helt normalt politisk kompromis“. For at få flertal for lempelsen omkring beskæftigelseskravet. Hvorfor skal unge mennesker, mange af dem født og opvokset i Danmark, betale prisen for en slags tæppehandel bag lukkede døre med det eneste formål at holde antallet af nye statsborgerskaber nede?

– Du henviste til, at de unge jo hver for sig kan søge dispensation, altså for at få en slags grønt lys som undtagelse fra beskæftigelseskravet hos Folketingets Indfødsretsudvalg. Som om der sidder omsorgsfulde sagsbehandlere med politisk mandat, som nøje gennemgår hver eneste ansøgning, om den pågældende måske er et håb for Danmarks fremtid. Hvad du ikke fortalte er realiteten i dette udvalg: Under et møde, kan der kom op til flere hundrede sager op, som de 17 medlemmer afgøre med flertalsafstemning uden den mindste mulighed for at sætte sig ind i den enkelte sag. Og hvor medlemmer fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige åbent har erkendt, at de automatisk stemmer nej, lige meget hvad, når den pågældende kommer fra et land med muslimsk befolkningsflertal.

INVITATION: Vi mener, at du i stedet for hele tiden at aftale nye regler med dem, som vil forhindre flest muligt i at blive danske statsborgere, burde melde dig ind i vores forening. For du deler jo inderst inde vores kritik, som de mange vrede ansøgere kunne høre i dine afsluttende bemærkninger under mødet på Facebook Live:

“Hvordan kan man være sikker på, at der ikke er forskelsbehandling? Det ærlige svar er: Det kan man ikke være sikker på. Det kan I ikke. Fordi det er en politisk beslutning blandt de 17 Folketingsmedlemmer, for øvrigt for lukkede døre og på baggrund af den sagsbehandling, de får fremlagt. Det er det lidt barokke system i Danmark, vi skal forsøge at navigere i. Jeg er selv tilhænger af, at vi behandler så få sager som muligt i det her udvalg. Fordi vi ikke har den der almindelige forvaltningstradition med begrundelse og klageinstans. (…) Men man kan også bare se politisk, at vi alligevel har lagt flere sager derover, det har vi gjort igen.” .

Det er lige præcis vores kritik.

Kære Udlændinge- og Integrationsminister, mange har meldt sig ind i Fair Statsborgerskab! i vrede efter den nye indfødsretsaftale. Du virkede som sagt heller ikke tilfreds. Man behøver bare gå ind på vores hjemmeside.

Under alle omstændigheder mailer vi dig i den kommende uge en liste med de mange ubesvarede spørgsmål af vores medlemmer fra online-mødet. Endnu en gang tak fordi du var med.

Bedste hilsner fra Fair Statsborgerskab!