Fup eller fakta?

Morten Dahlin sagde i Deadline i går aftes ordret: “Hvis du er født i Danmark og består Folkeskolens afgangseksamen med 02 i dansk, og du er i gang med en dansk uddannelse, så frafalder beskæftigelseskravet.

Det er et lodret forkert!

I foreningen Fair Statsborgerskab! vil vi gerne være med til at oplyse om fakta: Jf. cirkulæreskrivelsen, altså de regler der gælder på området, er der en del grupper af personer, der er undtaget beskæftigelseskravet, men de unge der er født og opvokset i Danmark er ikke en del af dem.

Unge har ene og alene muligheden for at søge om dispensation! Som det kan læses på ministeriets hjemmeside. “Hvis du er under 22 år og er indrejst i Danmark før det fyldte 8. år, kan du også søge om dispensation. Du kan da med fordel vedhæfte en motiveret ansøgning om dispensation og evt. dokumentation, som understøtter din ansøgning. Dokumentation kan f.eks. være uddannelsespapirer, ansættelseskontrakter fra fuldtids-, deltids- eller fritidsbeskæftigelse, dokumentation for frivilligt arbejde i form af udtalelser eller lignende.

Eller for de lidt mere nørdede i Cirkulæreskrivelsen om naturalisation.
§23A. stk. 4 Hvor ganske særlige forhold taler herfor, forelægges det for Folketingets Indfødsretsudvalg, om der kan dispenseres fra betingelserne i stk. 1 og 2. Forelæggelse vil ske, hvis ansøgeren inden det fyldte 22. år søger om dansk statsborgerskab, forudsat at ansøgeren er indrejst i Danmark inden det fyldte 8. år og i øvrigt opfylder de øvrige grundlæggende betingelser.

EN TILFÆLDIG “VOTERING” BAG LUKKEDE DØRE

Folketingets indfødsretsudvalg består af 17 medlemmer som bag lukkede døre stemmer om, om den unge kan få dispensation fra beskæftigelseskravet. Det er dem der afgør de unges mulighed for opnåelse af statsborgerskab.

Det ved Dahlin, da han er én af dem, men det undlader han at fortælle.

Som Marie Krarup lige har indrømmet i Detektor i forrige uge, stemmer hun generelt ikke for folk med muslimsk baggrund.

Hvad de andre stemmer, ved vi ikke endnu, og det kommer vi aldrig til at vide. Om der er et flertal i de enkelte sager, finder de berørte først ud af når det er deres tur. De første af dem i midten af næste år, når deres sager langt om længe er behandlet i ministeriet og er nået til udvalgsbehandlingen …

KRAV OM PERMANENT OPHOLDSTILLADELSE I 2 ÅR

Et andet grundlæggende krav, som Dahlin komplet undlader at næve, er kravet om permanent opholdstilladelse, som der i øvrigt ikke dispenseres for.

De unge skal først søge om og få tildelt permanent opholdstilladelse – i det land de er født og opvokset i, hvilket i forvejen er grotesk og ydmygende.

Og det kan vise sig umuligt i nogle tilfælde, hvis de netop er i gang med en uddannelse. Hvis ikke de kan søge under de lempede krav der gælder for 18 – 19 årige, så skal de allerede her opfylde beskæftigelseskravet for permanent opholdstilladelse. Igen uden mulighed for dispensation.Og så skal de ifølge de nye regler have haft permanent opholdstilladelse i to år, før de kan søge om statsborgerskab.