Fremmede? Nej, I er en del af Danmark!

Kære unge mennesker, hvor gør det ondt at læse jeres beretninger i DRs artikelserie om unge, der er født og opvokset i Danmark, men som har et såkaldt fremmedpas.
Der er noget grundlæggende forkert i vores samfund, når en ung pige på 18 år siger: Danmark har fået til at føle mig fremmed og forkert.

I foreningen Fair Statsborgerskab! mener vi bestemt ikke, at man er fremmed, når man er født og opvokset i Danmark.

Vi kan godt bifalde at ændre navnet på passet – men helt grundlæggende er det Danmarks regler for opnåelse af statsborgerskab, som vi skal gøre noget ved. Især den lempede adgang for unge mennesker.

Vi har fortsat svært ved at få øje på en lempet mulighed jf. den europæiske konvention om statsborgerret,artikel 6, stk. 4, litra e og f i de aktuelt gældende regler.

Du kan læse mere om de unge i de seneste artikler på DR.
Unge født i Danmark skal ikke kaldes fremmede på passet
Mød fire personer, der er født i Danmark. På passet står, de er fremmede
Flere tusind i Danmark har et fremmedpas: Jeg føler mig skamfuld

I den forbindelse vil vi gerne endnu en gang henvise til Institut for Menneskerettigheders rapport fra marts 2021: Fremmed i eget land? Adgang til dansk statsborgerskab for børn og unge, der er født og/eller opvokset i Danmark