Kriminelle kan ikke få dansk statsborgerskab

I går slår Udlændinge- og Integrationsministeriet en nyhed med overskriften “Minister vil gøre det sværere for kriminelle at få dansk statsborgerskab” op.

Vi kan endvidere læse, at ministeren til de kommende forhandlinger om “justeringer i indfødsretsaftalen” foreslår “stramninger for personer dømt for kriminalitet, der søger om dansk statsborgerskab.”

Foreningen mener, at det er meget vildledende, da kriminelle i forvejen IKKE kan opnå dansk statsborgerskab.

I dag er reglerne sådan, at der skal gå en karensperiode, der afhænger af, hvor lang en straf vedkommende er blevet idømt, før man kan opnå statsborgerskab. Og i forvejen udelukker en række domme helt folk fra at kunne søge om dansk statsborgerskab. Det gælder for personer, der er dømt for blandt andet terrorisme, landsforræderi, banderelaterede forbrydelser, voldtægt, vold mod mindreårige og grov vold generelt.

Hvornår og hvor længe er man kriminel?

Nu mener regeringen, at enhver form for tidligere begået kriminalitet, der har betinget eller ubetinget fængselsstraf som følge, som udgangspunkt skal udelukke folk fra at kunne opnå dansk statsborgerskab!

Også efter straffen er afsonet, og karensperioden er gået uden fornyet begået kriminalitet. Er en person, der som 18-årig er idømt 14 dages betinget fængsel for graffitimaling på et tog, kriminel? Er en person, der forsvarer sig lidt for voldsomt mod et overfald, og dermed får et betinget dom på 14 dage, kriminel?

Hvis regeringens udspil finder et flertal, vil disse borgere – også efter mange års lovlydig liv – fremover skulle godkendes af det såkaldte indfødsretsudvalg, som består af 17 tilfældige folkevalgte politikere.

Udvalget træffer den ofte politisk farvede beslutning bag lukkede døre, og borgeren har ikke krav på en begrundelse. Dermed mangler indfødsretsudvalget afgørelser enhver form for retssikkerhed!

Vi mener, at den nuværende karenstid, der skal være gået fra en begået gerning, indtil en borger kan komme på et lovforslag, er rimeligt, når der er blevet idømt en fængselsstraf. Men når både strafafsoningen og karenstiden er overstået, og den pågældende ikke på ny har begået en kriminel handling, så skal vedkommende kunne opnå statsborgerskab.

At stigmatisere en tidligere dømt kriminel på livstid, ved at udelukke vedkommende fra fulde demokratiske rettigheder, er det stik modsatte af et ønske om resocialisering. Hvordan skal det lade sig gøre, at integrere en person i samfundet efter at vedkommende i en periode har været sat uden for det almindelige samfundsliv, fx i forbindelse med afsoning i et fængsel, hvis ikke personen nogensinde får visket tavlen helt ren?

Hvordan kan vi forvente en resocialisering, hvis vedkommende bliver stillet i udsigt, aldrig at ville kunne blive en ligeværdig samfundsborger med fulde demokratiske rettigheder?

Racistisk og grundlovsstridig

Et nyt racistisk og grundlovsstridig statsborgerskabs-initiativ fra Dansk Folkeparti mod vores muslimske medborgere: “Vi ønsker ikke at give statsborgerskab til muslimer, (…), hvor over halvdelen af befolkningen bekender sig til islam.

DFs Marie Krarup har i dag anmodet udlændingeminister Mattias Tesfaye om at alle ansøgere bliver frasorteret, som kommer fra flere end 40 lande, f.eks. Albanien, Afghanistan, Somalia osv. Fordi halvdelen af befolkningen er muslimer!

Det er forrykt, modbydeligt og har heldigvis ikke den mindste udsigt til at få flertal i Folketinget. DF kommer med forslaget for at lokke vælgere tilbage fra Nye Borgerlige. Det er et hæsligt væddeløb om de mest brutale forslag for at diskriminere indvandrere

I Fair Statsborgerskab! kæmper vi for en positiv og lige behandling af alle, som gerne vil bliver danske statsborgere, uanset religion, hudfarve og herkomst. Vi spørger den socialdemokratiske regering og Mattias Tesfaye: Hvordan kan i samarbejde med Dansk Folkeparti omkring regler for statsborgerskab, når der kommer mere og mere åbenlys racistisk hetz?

Medlem nr. 100

Velkommen til vores medlem nr. 100! Christiane Plischke (45) fra Fredericia, som har søgt dansk statsborgerskab for 3. gang for to måneder siden:

“Jeg har meldt mig ind i ‘Fair statsborgerskab!’, fordi jeg har haft stor glæde af den sparring, jeg allerede fik i FB-gruppen ‘Dansk statsborgerskab – tålmodighed påkrævet‘. Med to afslag i bagagen er det super dejligt at kunne få hjælp, og ikke at stå alene med sagen og et system, der kan virke uigennemtrængeligt.”

Nu glæder vi os til alle jer medlemmer nr.101 til ca. 500.

Hvis du er ansøger/tidligere ansøger eller bare vil være med i vores kamp for mere retfærdige, rimelige og humane betingelser for at man kan blive dansk statsborger, bliv medlem!

Bedre vilkår for unge i Danmark

STATSBORGERSKAB OG DEMOKRATISKE RETTIGHEDER – BEDRE VILKÅR FOR UNGE I DANMARK!

– Unge mennesker, født og/eller opvokset i Danmark, uden rimelig mulighed for at opnå dansk statsborgerskab, beretter om deres udfordringer

– Eksperter præsenterer forskningsresultater, analyserer baggrunden og viser veje til forbedringer

– Politikere, som er i en central position i forhold til at påvirke retten til dansk statsborgerskab, deltager i en paneldebat

– Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har givet tilsagn om at deltage

Lyder det spændende? JA!

Er det ansvarligt, at vi afholder denne konference, mens Corona-smitten breder sig? Nok ikke …

På et bestyrelsesmøde har vi netop med tungt hjerte besluttet, at vi udskyder denne konference, som var planlagt til at blive afholdt i slutningen af oktober.

Vi venter til næste år, hvor det forhåbentligt igen er ansvarligt, at fylde Fællessalen på Christiansborg med mange unge mennesker, som i dag på grund af den stramme lovgivning ikke kan opnå statsborgerskab og dermed fulde demokratiske rettigheder i det land, hvor de er født og / eller opvokset.

Vi valgte ikke at gennemføre konferencen digitalt nu, for at give de unge mennesker på et senere tidspunkt muligheden for at mødes, så de kan mærke, at de ikke står alene.

Glæd jer til foråret, vi vender stærkt tilbage!

31 sager forsvundet i ministeriet

Efter et initiativ fra Fair Statsborgerskab! har Udlændingeministeriet nu indrømmet, at 31 ansøgninger om statsborgerskabet er “forsvundet” i deres it-system. Flere af vores medlemmer har selv oplevet, hvad konsekvensen var: Indfødsretskontoret forlangte bare, at de skulle starte forfra. Efter halvandets års ventetid endnu halvandet års ventetid. Helt, helt uanstændig.

Godt, at vores forening i sammenarbejde med Peder Hvelplund (Folketingsmedlem for EL) har tvunget ministeriet til at indrømme omfanget af problemet. Nu gælder det om, at sikre, at de berørte få en meget hurtig behandling af deres sager.

Det lønner sig at stå sammen som ansøger til statsborgerskab. Jo flere vi er, jo bedre bliver vores stemme hørt. Du kan nemt blive medlem af Fair Statsborgerskab!

Der bliver vores trafikbøder betegnet som “kriminelle forhold”

I ugens løb har politikere endnu en gang jublet over at det er lykkedes dem gennem nye stramninger at udelukke endnu flere fra dansk statsborgerskab.

I Fair Statsborgerskab! opgiver vi ikke og nynner optimistisk Bob Marleys sang: “Don’t give up the fight. Stand up for your right”. (Og meld dig gerne ind i vores forening.)

Nu har Udlændingeminister Mattias Tesfaye meddelt, at 83 borgere med forskellige voldsdomme i bagagen er “frasorteret” pga af nye regler. Rasmus Jarlov fra de konservative får det til at lyde, som om så godt som alle ansøgere er kriminelle & forbrydere, som vil have “ejerskab til Danmark. “Der er stadig katastrofalt mange som får statsborgerskab.”

Sikke en formørket tone! Alle os, som har kæmpet med ansøgningsskemaet, genkender den: Der bliver vores trafikbøder ned til den mindste bagatellen betegnet som “kriminelle forhold”.

I Fair Statsborgerskab! har vi en af de 83 berørte som medlem. De nye stramninger har ført til, at han efter 20 år som lovlydig borger er udelukket på livstid fra dansk statsborgerskab pga. af en dom for vold mod en anden 16- årig. Han har betalt sin gæld til samfundet for længst og Fair Statsborgerskab! vil kæmpe for hans ret.

Vigtig vedrørende oktoberlisten

Vi har fået flere henvendelser fra folk der havde mistanken om at de var på oktoberlisten, men endnu ikke havde fået et optagelsesbrev fra UIM i deres e-Boks. Først da de ringede til Indfødsretskontoret, fik de det bekræftet at JA de står på listen og at (af en eller anden grund) er brevet ikke nået frem til deres e-boks!

Derfor opfordrer vi i Fair Statsborgerskab! alle, der forventer at blive optaget snart, at ringe til Indfødsretskontoret og spørge om det gælder for dem. Det gælder ansøgninger der har været under behandling i mindst 14 måneder (indsendt juni 2019 eller tidligere.)

Hvis man får at vide i telefonsamtalen at man er blevet optaget på oktoberlisten, men ikke har modtaget et brev om det i e-Boks, anbefaler vi at man bede Indfødsretskontoret om at sende et “nyt” optagelsesbrev til din e-Boksen. Det er et vigtigt dokument at have liggende, især i disse corona tider, hvor forhold ændres løbende.

Hvis brevet ikke lander i e-Boksen i løbet af par dage, opfordrer vi at kontakte indfødsretskontoret igen og bede dem om at sende brevet med anbefalet post.

Indfødsretskontor kan kontaktes:
Telefon 70 80 24 50
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
mellem kl. 9 og 11
Mindst kø, hvis man ringer ét minut i 9.
Mail: indfoedsret@uim.dk

Uden konventioner kunne ingen indvandrer få dansk statsborgerskab

Til efteråret må vi forvente et nyt kapløb mellem partierne om de mest fantasifulde nye “stramninger” omkring statsborgerskab. Som om det ikke allerede er grotesk svært at få det.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye vil udvide muligheden for at fratage det igen. Han beklager i dagens Jyllands-Posten at internationale konventioner gør det svært.

I Fair Statsborgerskab! er vi glade for statsborgerskabskonventionen og andre vigtige konventioner, som f.eks. beskytter statsløse borgere. Hvis ikke de var der, ville det endeløse kapløb om hele tiden nye “stramninger” måske ende med, at ingen indvandrer kan få dansk statsborgerskab.

Kommunerne laver fejl

Kære Alle (Snart) Nye Danske Statsborgere der skal deltage i den næste kommende grundlovsceremoni,

Fair Statsborgerskab! er blevet opmærksom på at flere kommuner har en fejl i deres opslag om grundlovsceremonierne, hvor der stadig står for eksempel at deltagerne” hilses velkomne som ny-danskere med et håndtryk.”

Lejre, Halsnæs, Jammerbugt er nogle eksempler på det (i skrevne stund d. 21. juli.)

Vi vil gerne bede folk om at kigge en ekstra gang på din kommunens opslag om ceremonien, og hvis der står noget om håndtrykket, at I gør dem opmærksomme på at håndtrykket er midlertidigt suspenderet jf. den seneste lov om indfødsret med ikrafttræden d. 3. juli, 2020, og derfor ikke relevante for den næstekommende grundlovsceremoni. Teksten kan derfor være forrivende for alle der har plan om at deltage i den næste kommende ceremoni.

I må også meget gerne skrive i kommentarerne på Facebook om I har fundet det til at gælde din kommune og om kommunen har fået besked. Hertil kunne det også være interessant at høre hvad de forskellige kommuner siger til det, når de bliver gjort opmærksom på fejlen. Del gerne af jeres erfaring.

Tak Eva Ersbøll

En stor, stor tak fra os i Fair Statsborgerskab! til Eva Ersbøll fra Institut for Menneskerettigheder. Hun er gået på pension den 1. juli (men bliver heldigvis stadig aktiv) som Danmarks førende juridiske statsborgerskabs-ekspert.

Eva Ersbøll har hjulpet enormt mange ansøgere, som er strandet i det kaotiske og uretfærdige regelværk. Hendes fornuftige, humanistiske stemme bliver hørt og respekteret i debatten. Den kan ikke undværes.

Derfor er det så glædeligt, at hun vil fortsætte med sine aktiviteter. Fair Statsborgerskab! afholder den 29. oktober en stor konference om statsborgerskabsrettigheder for unge, født og opvosket i Danmark med udenlandske forældre. Eva Ersbøll er med som foredragsholder. Det glæder vi os meget til.