Kan det virkelig passe, at tildelingen af statsborgerskab på den måde får karakter af lotteri?

Fair Statsborgerskab!s forkvinde Kirsten Kock skriver stort i dagens Politiken om de underlige og rystende oplevelser, når man søger dansk statsborgerskab. (Hvis du er enig med hende: meld dig ind)

– Hvor meget det har betydet for hende selv at få statsborgerskabet: “Til min overraskelse begyndte tårerne at trille, da jeg læste meddelelsen om tildeling af dansk statsborgerskab. Først her gik det helt op for mig, hvad det betyder. Det var den definitive anerkendelse, at jeg nu helt hørte til i det land, som jeg 13 år forinden havde valgt at være en del af og bidrage til.”

– Hvordan hun gennem sit frivillige arbejde har oplevet mange absurde sagsforløb om statsborgerskab. De viser et uværdigt system, som slet ikke fungerer.

– At Fair Statsborgerskab! “helhjertet” kæmper for mere retfærdige regler og en bedre sagsbehandling.

– At vi bliver flere og flere i den nye forening for at gøre vores fælles stemme hørt og for at hjælpe hinanden.

Hvis du synes om det, er det super nemt at melde dig ind.

Forfatter af 39 dansk bøger, men ingen danskkundskaber ifølge UIM

Vi vil som forening gerne gøre offentligheden opmærksom på det urimelige i historier som Annettes. Og vi vil arbejde for en mere retfærdig sagsbehandling. Du kan være med, med et medlemskab.

Del også gerne denne absurde historie i dit netværk.


Annette Herzog har har skrevet 39 børne- og ungdomsbøger på dansk og fået fine litteraturpriser. ”Du opfylder ikke de gældende krav om dokumentation for danskkundskaber”, begrunder Udlændingeministeriet afvisningen af hendes ansøgning om statsborgerskab. Heller ikke universitetsdiplomet som dansk-tysk tolk og oversætter fra Greifswald i DDR gælder. Man tror det er løgn.

I Jyllands-Posten fortæller Thomas Borchert om hendes utrolige vej gennem gennem en forrykt og menneskefjendsk regeljungle:

“Forfatteren Annette Herzog fortæller i ”Hjertestorm/Stormhjerte” om 13-14-årige i lyst og nød med alle de indre eksplosioner, som man kalder for pubertet. Jeg er kommet et halvt århundrede længere hen i livet og tilhører ikke målgruppen. Men denne grafiske ungdomsroman, skrevet i et krystalklart smukt sprog, fik selv mit hjerte til at banke hurtigere.

Samme virkning havde det brev, hvori Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor i januar i år meddeler Annette Herzog, som i sine 29 år i landet har skrevet 39 børne- og ungdomsbøger på dansk: ”Du kan ikke blive dansk statsborger nu”. Med den begrundelse, at ansøgeren ikke opfylder ”de gældende krav om dokumentation for danskkundskaber”.

I 2017, samme år som Annette Herzog indleverer sin ansøgning om statsborgerskab, ser Undervisningsministeriet lidt anderledes på spørgsmålet om danskkundskaber, da man tildeler hende Skriverprisen for ”en særlig bemærkelsesværdig indsats for den læsevenlige danske litteratur”. Selvsamme år nominerer en komité nedsat af Kulturministeriet hende som Danmarks kandidat til Nordisk Råds Børnebogspris for ”Hjertestorm/Stormhjerte” (med Katrine Clante og Rasmus Bregnhøi som illustratorer). (…)

Ud af en sand jungle af cirkulærer og paragraffer sammenstykkede kontoret en række modstridende begrundelser for, at selv en prisbelønnet dansksproget forfatter skal aflægge en sprogprøve på 9. klasses niveau. (…)

”Fiskens stank kommer fra hovedet” lyder et ordsprog på Annette Herzogs modersmål. Inden for statsborgerskabsretten er fisken den mere og mere rodede, forrykte og menneskefjendtlige regeljungle. Hovedet er de ansvarlige politikere. (…)

På det lokale bibliotek i Albertslund kan udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye låne formentlig alle 39 bøger skrevet af denne perfekt integrerede udlænding og læse dem op for sine børn derhjemme. Jeg forærer gerne hans ministerium et eksemplar af Annette Herzogs ”Hjertestorm/Stormhjerte”. Som dokumentation for danskkundskaber, men også fordi det er en bog, der rammer enhver lige i hjertekulen.”

Hvis du har abonnement til JP, kan du læse hele kronikken på deres hjemmeside.

Ministeren har lyttet!

I dag meldte Mattias Tesfaye ud, at han vil suspendere reglen om, at kommende statsborgere skal give hånd i forbindelse med, at de bliver danske statsborgere.

Her kan du læse dette åbne brev med over 50 underskrifter af berørte borgere sendte foreningen til Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i søndags, den 12.4.
Tak til alle jer, der var med til det!


Kære Mattias Tesfaye

Vi henvender os til dig som borgere fra den eneste samfundsgruppe i Danmark, som stadig ved lov er forpligtede til at give hånd, mens det ellers er forbudt som smittefarligt og dermed livsfarligt. Tildelingen af statsborgerskabet til os er stadig afhængig af et håndtryk med en kommunal repræsentant. En række grundlovsceremonier blev aflyst i marts måned, men skal gennemføres inklusive pligthåndtrykket, når corona-krisen er overstået. Indtil det tidspunkt er der blokeret for tildeling af statsborgerskab.

I mellemtiden har statsministeren nu tilkendegivet, at vi måske „for altid må leve anderledes“ og helt konkret, at „vi ikke kommer til at stå tæt sammen (…) i lang tid.“ I USA siger Anthony Fauci, den sundhedsvidenskabelige leder af landets indsats mod corona: ”Jeg synes ikke, vi nogensinde skal give hånd igen.”

Med de gigantiske omvæltninger, epidemien fremtvinger for alle mennesker, er der helt sikkert mere presserende problemer end at genoverveje håndtrykket som dansk kerneværdi. Samtidig er det klart meningsløst og uretfærdigt, når en gruppe borgere bliver udelukket fra fællesskabet, fordi deres pligt til at give hånd fortsat gælder, selvom de ikke vil kunne opfylde den pligt i meget lang tid eller nogensinde. Vi er overbeviste om, at det både er oplagt og muligt for dig som udlændinge- og integrationsminister at rette op på det.

Vi har opfyldt alle betingelser for at blive danske statsborgere til punkt og prikke, og vi har ventet i op til tre år på behandlingen af vores ansøgninger, i enkelte tilfælde endda endnu længere. Når en del os nu som følge af aflysningen af grundlovsceremonierne bliver sat i venteposition på ubestemt tid, indebærer det f.eks. at nogle af vores børn, som måske i løbet af den nye ventetid fylder 18 år og herefter ikke længere kan få statsborgerskab sammen med deres forældre, selv om de er født og opvoksede i Danmark.

At nogle af os pga. af de aflyste ceremonier ikke kan rejse udenlands, vejer lige nu med de lukkede grænser ikke så tungt. Derimod føles det netop i den nuværende undtagelsestilstand desto tungere at være sat udenfor fællesskabet på grund af et aflyst pligthåndtryk. Hvor er ligheden for loven, når det inden midten af marts lykkedes for halvdelen af ansøgerne at blive danske statsborgere, fordi deres kommuner tilfældigvis afholdt grundlovsceremonien, inden der blev slået corona-alarm, mens den anden halvdel fik at vide (nogle med et par timers varsel), at statsborgerskabet skulle udsættes på ubestemt tid?

Det føltes som at få en spand iskoldt vand i hovedet. En hel del af os arbejder på sygehuse, i plejesektoren, i daginstitutioner og supermarkeder og er med til at holde hjulene i gang og samtidig beskytte udsatte medborgere. Vi er klar til at gøre vores borgerpligt især under denne krise, men vi bør også respekteres som borgere med alle rettigheder.

Du lovede ved din tiltrædelse at afskaffe ”tossede krav” indenfor statsborgerskabsretten, og statsministeren lovede ”sund fornuft” i udlændingepolitikken. Vi stoler på de løfter.

Med en dispensation for de aflyste grundlovsceremonier og en tilpasset lovbestemmelse kan du rette op på en uretfærdig udelukkelse af en gruppe samfundsborgere. Du ville desuden skabe mere sammenhold i samfundet, hvilket der er hårdt brug for lige nu.

Med venlig hilsen

Berørte ansøgere, hvis statsborgerskab er udsat på ubestemt tid pga. aflyste grundlovsceremonier: André Philipsz, Andrew Stevenson, Barbara Spano, Carina Mc Corkindale, Chiara Petreni, David Breuer, Enrica Chicca Clemenzi, Eva Gundelund, Feras Mohammed Ali, Francesca Macchi, Ilham Rashid Sharif Ali, Iryna Willumsen, Jennifer Burns, Karen Chandler Hansen, Karolina Frost, Keith Brander, Lars Lundsdal, Mark Anthony Ford, Miriam Thompson, Mirza Asad, Oleksiy Artyomenko, Pamela Charlton, Patricia Claire Brander, Rashid Husain, Sheelagh Crewe, Suren Gevorgyan, Urszula Swistek,

Nuværende eller tidligere ansøgere om statsborgerskab: Adrianna Gregersen, Afan Jahić, Andrew Tristram, Billy O’Shea, Elena Petrova, Erik Floor, Farid Sahel, Frauke Kruse, Hajrija Mehic, Harun Demirtas, Hazel Hanim Simsek, Jane Corrigan Printz, Joe Tyler Hoefler, Kirsten Kock, Margaret Raun, Muhammad Sajid, Paola Vannacci Elnif, Pauleen Bang, Pieter Heydenrych, Rachel Curtis Gravesen, Sasha Mavko-Andersen, Shahrzad Aziminia, Siwaporn Sophaphan, Thomas Borchert, Troels List

En forening blev til

Vi holdt den stiftende generalforsamling i onsdags, og det var fantastisk, at vi fysisk kunne samle 11 mennesker med interesse i det. Nu er bestyrelsen i gang med at få formaliteter på plads, så vi snarest muligt kan melde flere detaljer ud.

Vi håber på at kunne oprette en konto i løbet af den kommende uge – og så er vi klar til at modtage medlemmer!